902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Familia

Mutuam col·labora amb el Departament de Benestar Social i Família a través de la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP).

SISPAP té, entre d’altres funcions, la de gestionar els programes subvencionables d’atenció a la vellesa i a les persones dependents, així com la de facilitar les prestacions econòmiques periòdiques previstes per a aquests col·lectius.

Com a entitat col·laboradora de la SISPAP (Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal, abans ICASS), Mutuam gestiona equipaments residencials d’estada continuada i diürna d’aquest ens públic, adreçades a gent gran i a malalts mentals. A banda,  té contractat un percentatge important del total de places que disposa en les residències assistides i centres de dia propietat del Grup Mutuam.

En l’actualitat, aquesta relació es concreta en:

Pujar