Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Familia

Del Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya, Mutuam col·labora amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).

L’ICASS té, entre d’altres funcions, la de gestionar els programes subvencionables d’atenció a la vellesa i a les persones dependents, així com la de facilitar les prestacions econòmiques periòdiques previstes per a aquests col·lectius.

Com a entitat col·laboradora de l’ICASS, Mutuam gestiona equipaments residencials d’estada continuada i diürna d’aquest ens públic, adreçades a gent gran i a malalts mentals. A banda,  té contractat un percentatge important del total de places que disposa en les residències assistides i centres de dia propietat del Grup Mutuam.

En l’actualitat, aquesta relació es concreta en:

  • Gestió d’habitatges tutelats. Els Apartaments Mion, (Manresa) i els Habitatges Tutelats de l'Espanya Industrial (Barcleona ciutat), són uns equipaments de l’ICASS especialment adreçat a gent gran en risc d’exclusió social. L’accés a aquest recurs es fa a través dels serveis socials d’atenció primària.
  • Gestió de 2 residències assistides per a gent gran, a Barcelona i Rubí. L’accés a les places residencials es tramita a serveis socials d’atenció primària.
  • Gestió d’13 centres de dia per a gent gran a Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Les Franqueses del Vallès i Girona. L'accés a les places es tramita a través de serveis socials d'atenció primària.
  • Concert de places de llar residència per a persones amb malaltia mental, a Manresa.
  • Concert de places de residència assistida i de centre de dia, en els equipaments que el Grup té a Barcelona, Sabadell, Les Franqueses de Vallès i Vila-seca.

Pujar