902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Actualment, Mutuam té diferents concerts amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’entitat que s’encarrega de garantir l’assistència sanitària integral de tots els ciutadans catalans, el Catsalut, confia en la nostra professionalitat i compta amb nosaltres com a entitat proveïdora per prestar alguns dels serveis que ofereix.

Els serveis que Mutuam dóna com a entitat proveïdora del Catsalut són:

  • Atenció sanitària primària i d’especialistes, per a uns determinats col·lectius.
  • Cirurgia menor ambulatòria, per als pacients que atén a l’atenció sanitària primària i hospitals, que precisie de petites intervencions quirúrgiques.
  • Atenció sociosanitària en centres, en equips de suport a les residències (EAR) i en equips de suport als domicilis dels pacients (PADES). Actua en les regions sanitàries per a les que ha estat contractada, bé com a entitat concertada o com a gestora i prestadora del servei.

 


Assistència Sanitària Concertada


Unitat de Cirurgia menor


UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral


Atenció sociosanitària

 


Pujar