902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Actualment, Mutuam té diferents concerts amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’entitat que s’encarrega de garantir l’assistència sanitària integral de tots els ciutadans catalans, el Catsalut, confia en la nostra professionalitat i compta amb nosaltres com a entitat proveïdora per prestar alguns dels serveis que ofereix.

Serveis que presta Mutuam com entitat proveïdora del Catsalut:

  • Cirurgia menor ambulatòria per a petites intervencions quirúrgiques.
  • Atenció sociosanitària en centres, equips de suport a las residències (EAR) i equips de suport en els domicilis dels pacients dels PADES. Actua en les regions sanitàries per a les que ha estat contractada, com a entitat concertada o com a gestora i prestadora del serveis.

Unidad de Cirurgía Menor Ambulatòria


 

UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral


Atenció sociosanitària