902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Missatge de benvinguda

Agustí Montal i Costa
President del Grup Mutuam

Em complau donar-li la benvinguda a aquesta web del Grup Mutuam, on espero que trobi informació del seu interès.

El Grup Mutuam és un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. Tenim com a capçalera una mutualitat i pertanyem des de la nostra fundació, l’any 1905, al sector de l’economia social. L’economia social té un paper més rellevant que mai en les actuals circumstàncies econòmiques. El concepte d’economia social s’aplica a les entitats sense afany de lucre, o sigui, a les que no tenen accionistes ni reparteixen dividends. Tots els beneficis es reinverteixen en la millora o ampliació de les activitats.

Dins de l’economia social, les mutualitats són entitats asseguradores regides per totes les persones que en formen part, per les persones que decideixen beneficiar-se de la força que proporciona unir-se i assumir conjuntament els riscos de malaltia, dependència o d’altres situacions. La naturalesa de Mutuam ha fet que, amb el temps, hagi anat portant a terme altres serveis, a més de l’activitat asseguradora, però sempre serveis vinculats a l’atenció a les persones.

Avui el Grup Mutuam dóna ocupació estable a 1.060 persones. La seva activitat és la prestació d’assistència sanitària i sociosanitària, així com l’atenció social a persones grans o amb dependència.

En la meva etapa de Presidència del F. C. Barcelona es va promoure la frase “el Barça és més que un club”. En el cas de Mutuam, no pretenc pas que sigui més que una mutualitat, amb tota la grandesa que això significa, però sí que estigui ben orgullosa del seu passat i que trepitgi amb força els camins de futur.


Res més. Confio que la seva visita a la nostra web sigui útil i agradable.

Una cordial salutació,

Agustí Montal i Costa
President del Grup Mutuam